8.6.3. 2016 „Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda“


NAZIV PROJEKTA:

„Ulaganje u marketinške aktivnosti u svrhu unaprjeđenja poslovanja Obrta Fagus“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
Operacija 8.6.3. 2016 „Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda“

 

„Ulaganje u marketinške aktivnosti u svrhu unaprjeđenja poslovanja Obrta Fagus“ je projekt koji se provodi u sklopu Operacije 8.6.3. „Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Predmet projekta je opremanje prostora za marketing, nabava multimedijskih uređaja i pomagala za promociju šumskih proizvoda, provedba marketinškog oglašavanja te izrada i distribucija promotivnih materijala.

Prijavom projekta na navedeni natječaj određeni su sljedeći ciljevi:

  • povećanje vidljivosti poslovanja

Provedbom projekta ostvarit će se sljedeći rezultati:

  • Akviriranje 2 nova kupca
  • Povećanje prihoda od prodaje za 17%

Ukupna vrijednost projekta iznosi 611.780,00 HRK, od čega je 489.424,00 HRK ukupan iznos prihvatljivog ulaganja.

Dana 23. ožujka 2018. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je Odluku o dodjeli sredstava za Fagus drvoprerađivački obrt temeljem koje je odobrena potpora u iznosu od 223.200,00 HRK. Provedba projekta završiti će u prosincu 2019. godine.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela (189.720,00 HRK), a Republika Hrvatska s 15% udjela (33.480,00 HRK).

Kontakt osoba za više informacija:
Antun Kljaić
098/36 36 10