8.6.2. 2016 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“


NAZIV PROJEKTA:

„Ulaganje u kupnju novih strojeva i opreme u svrhu modernizacije i unaprjeđenja poslovanja Obrta Fagus“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
Operacija 8.6.2. 2016 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“

 

„Ulaganje u kupnju novih strojeva i opreme u svrhu modernizacije i unaprjeđenja poslovanja Obrta Fagus“ je projekt koji se provodi u sklopu Operacije 8.6.2. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Predmet projekta je nabava nove opreme za preradu drva koja uključuje nabavu horizontalne tračne pile, horizontalne raspaljivačice, vertikalne tračne pile, transportera za trupce, pogonskog valjkastog transportera, podstolnog štucera, mašine za tlačenje, industrijske brusilice listova pila, automatske razmetačice zubi pila, automata za brušenje tračnih pila te CBN brusa.

Provedba predložene investicije doprinijeti će modernizaciji dosadašnjeg procesa proizvodnje implementacijom novih tehnoloških linija u postojeći tehnološki proces. Modernizacija će imati izravni učinak na povećanje proizvodnih kapaciteta, smanjenje rokova isporuke kupcima i ispunjenje svih poslovnih zahtjeva koje tržište postavlja.

Prijavom projekta na navedeni natječaj određeni su sljedeći ciljevi:

  • povećanje konkurentnost poslovanja
  • povećanje proizvodnog kapaciteta

Provedbom projekta ostvarit će se sljedeći rezultati:

  • Povećanje proizvodnog kapaciteta za 50%
  • Povećanje iskoristivosti drvne sirovine za 20%
  • Unapređenje tehnološkog procesa proizvodnje

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.236.241,69 HRK, od čega je 2.030.804,19 HRK ukupan iznos prihvatljivog ulaganja.

Dana 02. listopada 2018. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je Odluku o dodjeli sredstava za Fagus drvoprerađivački obrt temeljem koje je odobrena potpora u iznosu od 925.321,24 HRK. Provedba projekta završila je u prosincu 2018. godine.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela (786.523,05 HRK), a Republika Hrvatska s 15% udjela (138.798,19 HRK).

Kontakt osoba za više informacija:
Antun Kljaić
098/36 36 10