OIE: POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI


EU

Provedba EU projekta

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OiE

gospodarsko-proizvodne zgrade za preradu

drva subjekta Fagus drvoprerađivački obrt

 

Fagus drvoprerađivački obrt u listopadu 2018. godine je započeo s provedbom projekta „Povećanje
energetske učinkovitosti i korištenje OiE gospodarsko-proizvodne zgrade za preradu drva subjekta
Fagus drvoprerađivački obrt“ u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu
bespovratnih sredstava „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u
proizvodnim industrijama“, Referentna oznaka Poziva: KK.04.1.1.01, kojeg provodi Ministarstvo
zaštite okoliša i energetike.
Nositelj projekta: Fagus drvopredađivački obrt, vl. Antun Kljaić
Ukupna vrijednost projekta 4.784.047,38 kn
EU udio u financiranju projekta: 2.475.940,38 kn
Razdoblje provedbe: 12.10.2017. – 31.12.2020.
Kontakt osoba za više informacija: Antun Kljaić, fagus.akljaic@gmail.com
Projekt čine sljedeći elementi:

1. Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke
dokumentacije
2. Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom;
3. Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca;
4. Promidžba i vidljivost;
5. Upravljanje projektom i administracija.

Svrha projekta je provesti mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije koje
će u gospodarsko-proizvodnoj zgradi Korisnika kroz zamjenu unutarnje rasvjete učinkovitijom te
postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca rezultirati uštedama u
isporučenoj energiji za proizvodni pogon u iznosu od 72,25%.
U sklopu projekta izvršene su aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale
projektno-tehničke dokumentacije čime je generirana dokumentacijska osnova za proces evaluacije
projektnog prijedloga, odnosno osigurana je podloga za realizaciju EU sufinanciranja projektnog
prijedloga.
Provedba mjera energetske učinkovitosti te mjera za promicanje energije iz obnovljivih izvora
energije doprinijet će pokazateljima neposrednih rezultata Poziva kroz:
 povećanje udjela obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije u proizvodnim
industrijama za 55.407,00 kWh;
 ostvarenje ušteda energije u proizvodnim industrijama za 9.682,20 kWh.
Kroz aktivnosti upravljanja projektom i administracije osigurat će se uspješno upravljanje projektom i
provedba postupaka nabave sukladno pravilima i procedurama provedbe EU projekata. Provedbom
mjera promidžbe i vidljivost ojačat će se vidljivost tvrtke i diseminirati rezultati projekta.
4. Na dnu podstranice staviti sljedeći sadržaj:
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru
Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.
Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
OP Konkurentnost i kohezija – Operativni program 2014.-2020.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Fagus drvoprerađivački obrt, vl. Antun Kljaić

 

 www.strukturnifondovi.hr i OP Konkurentnost i kohezija – Operativni program 2014.-2020