OIE: Povećanje energetske učinkovitosti


EU

Provedba EU projekta

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OiE
gospodarsko-proizvodne zgrade za preradu drva
subjekta Fagus drvoprerađivački obrt

 

Fagus drvoprerađivački obrt u listopadu 2018. godine je započeo s provedbom projekta „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OiE gospodarsko-proizvodne zgrade za preradu drva subjekta Fagus drvoprerađivački obrt“ u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, Referentna oznaka Poziva: KK.04.1.1.01, kojeg provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

 


Nositelj projekta: Fagus drvopredađivački obrt, vl. Antun Kljaić
Ukupna vrijednost projekta: 4.784.047,38 kn
EU udio u financiranju projekta: 2.475.940,38 kn
Razdoblje provedbe: 12.10.2017. – 31.12.2020.
Kontakt osoba za više informacija: Antun Kljaić,


Projekt čine sljedeći elementi:

  1. Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  2. Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom
  3. Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca
  4. Promidžba i vidljivost
  5. Upravljanje projektom i administracija

Svrha projekta je provesti mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije koje će u gospodarsko-proizvodnoj zgradi Korisnika kroz zamjenu unutarnje rasvjete učinkovitijom te postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca rezultirati uštedama u isporučenoj energiji za proizvodni pogon u iznosu od 72,25%.

U sklopu projekta izvršene su aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije čime je generirana dokumentacijska osnova za proces evaluacije projektnog prijedloga, odnosno osigurana je podloga za realizaciju EU sufinanciranja projektnog prijedloga.

Provedba mjera energetske učinkovitosti te mjera za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije doprinijet će pokazateljima neposrednih rezultata Poziva kroz:

  • povećanje udjela obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije u proizvodnim industrijama za 55.407,00 kWh
  • ostvarenje ušteda energije u proizvodnim industrijama za 9.682,20 kWh

Kroz aktivnosti upravljanja projektom i administracije osigurat će se uspješno upravljanje projektom i provedba postupaka nabave sukladno pravilima i procedurama provedbe EU projekata. Provedbom mjera promidžbe i vidljivost ojačat će se vidljivost tvrtke i diseminirati rezultati projekta.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.
Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
OP Konkurentnost i kohezija – Operativni program 2014.-2020

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Fagus drvoprerađivački obrt, vl. Antun Kljaić