Koje usluge nudimo?


Nudimo usluge piljenja i sklapanja paleta sanduka i poklopaca svih vrsta i oblika, neovisno jesu li ispiljeni samo u elementima, skovani u pozicijama ili skovani do konačnog oblika. Izrade drvenih okvira za palete raznih dimenzija. Usluge piljenja i završnu obradu profiliranih letvica (špangli) svih dimenzija. Usluge transporta te fitosanitarnog tretmana gotovih proizvoda.

Pogledajte krajnji rezultat naših usluga.