Koje usluge nudimo?


Nudimo sljedeće usluge:

  • ° piljenje elemenata
  • ° piljenje i izrada drvenih paleta, drvenih sanduka (u pozicijama ili gotov proizvod), drvenih poklopaca, drvenih okvira za palete raznih dimenzija
  • ° piljenje i završna obrada profiliranih letvica (špangli) svih dimenzija
  • ° otkup, popravak i prepravak rabljenih paleta
  • ° fitosanitarni tretman ISPM 15

U nastavku možete vidjeti neke od naših usluga.