Termička obrada drveta – fitosanitarni tretman


Kako bismo mogli ponuditi kompletnu uslugu izrade transportnih sredstava i dobara, ujedno nudimo i uslugu fitosanitarnog tretiranja drvne ambalaže u toplinskim komorama. Tjekom postupka postupamo po pravilniku o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu.

Ne samo da svoje proizvode tretiramo, nego također vršimo uslugu fitosanitarnog tretiranja kao vanjski suradnik. Svaki tretman je popračen potrebnom dokumentacijom te su proizvodi označeni propisanim žigom, za što smo ovlašteni od strane Ministarstva pololjprovrede, ribarstva i ruralnog razvoja.