Drveni okviri


Drveni okviri za palete koriste se u kombinaciji s paletama različtih veličina ovisno o samom proizvodu koji će se pohranjivati unutar drvenih okvira. Služe za zaštitu pri transportu gotovih proizvoda i prerađevina u tuzemnom i inozemnom prometu pri razmjeni dobara. Drveni okviri na paletama uz dodatne poklopce pružaju potpunu zaštitu tereta, ali i pojačavaju sigurnost na radu s obzirom da je manja mogućnost potencijalnog rasipanja tereta.
Sklopljeni drveni okviri na paletama su jedna od najkompaktnijih vrsta drvene ambalaže pri čemu jedan od najvećih koristi je ušteda prostora prilikom skladištenja i transporta prazne ambalaže - mogućnost sklapanja drvenih okvira za palete.